Северно Черноморие

Вашата оценка
Северното крайбрежие е завършекът на Добруджанското плато, което в северната си част е със стръмна брегова ивица. При Дуранкулак и Шабла има обширни пясъчни плажове и няколко крайбрежни езера, при Тюленово, Камен бряг и нос Калиакра брегът е стръмен, образуван от червенообагрени твърди сарматски варовици и конгломерати, които се спускат 70 метра надолу до морето. Край Балчик и Каварна, варовиковите скали се прорязват от гористи долини. Релефът на крайбрежието около курортите Албена и Златни пясъци е хълмист, с типично изразен свлачищен, стъпаловиден характер. Лонгозните гори при устието на Батова река бележат началото на Франгенското плато. На юг от Варна са характерните за северната част лонгозни гори, особено гъсти край устието на река Камчия.
Цена по запитване!!!
Варна, България
ЦЕНИ ПО ЗАПИТВАНЕ!!!
Каварна, България
ЦЕНИ ПО ЗАПИТВАНЕ!!!
Балчик, България
ЦЕНИ ПО ЗАПИТВАНЕ!!!
Бяла, България
ЦЕНИ ПО ЗАПИТВАНЕ!!!
Кранево, България
ЦЕНИ ПО ЗАПИТВАНЕ!!!
Златни пясъци, България
ЦЕНИ ПО ЗАПИТВАНЕ!!!
Св. Константин и Елена
ЦЕНИ ПО ЗАПИТВАНЕ!!!
Каварна, България
ЦЕНИ ПО ЗАПИТВАНЕ!!!
Каварна, България
ЦЕНИ ПО ЗАПИТВАНЕ!!!
Златни пясъци, България